Dịch Vụ » Dịch Vụ Sơn Trong Sữa Chữa Xe Hơi

 

 

Son la cong doan cuoi cung co tinh quyet dinh toi hinh thuc cua chiec xe dang sua chua. Khac voi quy trinh son tinh dien thuong duoc thiet lap tren day chuyen san xuat xe moi, trong dich vu sua chua nguoi ta thuong trang bi he thong son say quy mo nho, co tinh linh hoat cao.

Nhung va quet lat vat khong con la moi ban tam cua nhung ai so huu mot chiec xe doi moi. Dich vu chat luong cao se lo chu toan nhung vet mop meo, xuoc xat, con hoa don thi da co hang bao hiem lo. Voi trinh do son - go - han hien nay cua cac service chinh hang, that kho ma phan biet duoc chiec xe con "zin" voi "con benh" vua roi "tham my vien".

Trang bi chinh cho mot day chuyen son say sua chua thong dung chinh hang la mot ca-bin son cho phep loc sach tuan hoan ket hop say va hut am khong khi, trong do co cac thiet bi chieu sang va chieu nhiet, lam mat... Ngoai ra, bo cong cu kem theo trong day chuyen gom: can dien tu dung de pha son, dan khuay son tu dong cung cac hop dung son co nap ep tich hop cung bo canh khuay, may tinh co cai phan mem cong thuc son va mot tu the ma mau do chinh hang san xuat son cung cap.

Quy trinh son sua oto co 6 cong doan duoc thuc hien. Dau tien la tra ma mau. Ky thuat vien se tien hanh so mau chiec xe can sua voi tap the ma so mau cua loai xe do de chon ra the tuong thich (voi nhung doi xe son nhieu tong se co ca bo the mau cho tung bo phan xe). Cung trong buoc nay, chuyen vien pha son can xac dinh dien tich be mat can son de tinh ra luong son du dung. Viec xac dinh nay dua theo ba-rem dinh luong son do hang son cung cap, cho tung module nhu than, vo, khung, suon cac loai xe. Vi du son toan bo chiec sedan Mondeo V6 can 4 kg son, con neu son rieng 4 canh cua se dung het 0,3 kg.

Doi voi nhung mang son nho khong chiem het mot module dinh luong, ky thuat vien se tu xac dinh khoi luong son can thiet theo kinh nghiem, sai so khong dang ke. O cong doan nay, chuyen gia pha son cung can danh gia ky luong nhung pham chat thuc cua mau son xe tren tung module nhu do bac nhiet (nap khoang hanh ly, nap ca-po, mui xe...), bac gio (mui xe, can truoc, lung guong,...), do xuong mau chung theo thoi gian su dung de gia giam cong thuc luc pha son, tao mang mau moi trung hoan toan voi than xe cu.

Buoc tiep theo can lam la tinh cong thuc va luong son can pha tren may tinh. Ky thuat vien nhap ten xe, ma so mau va tong khoi luong son can pha vao bang tra tren may tinh. Phan mem chuyen dung do hang san xuat cung cap kem theo day chuyen son lap tuc tinh ra ty le cac mau son thanh phan de pha ra mau son xe. Can cu khoi luong tong ma ky thuat vien nhap vao, khoi luong tung mau son thanh phan cung duoc xac dinh chinh xac toi 1/10 gam. Sau lenh in, ky thuat vien son say se co trong tay trang giay chi dan cong thuc pha mau son voi khoi luong son can cho chiec xe dang sua chua. Voi nhung dong xe dang duoc su dung rong rai tren thi truong thi cong thuc pha son thuong co san ngay trong tu dung the ma mau vi chung duoc su dung thuong xuyen, tham chi chuyen gia pha son co the nho het mau thanh phan va ty le pha.

Cac ky thuat vien se thuc hien buoc pha son va gia giam mau theo chi dan cua may tinh. Cac thong tin ve cac mau son thanh phan chia lam 3 cot: ten mieu ta mau son, ma so mau va khoi luong can dung. Can cu trang in chi dan, ky thuat vien chon cac hop son thanh phan theo ma so ghi tren vo roi dua chung len dan khuay tu dong de xu ly vang va dong ket. Tiep theo, se dat mot hop rong sach len can dien tu va lan luot rot vao do cac mau son thanh phan theo dung khoi luong ghi trong chi dan. Cuoi cung, hop son vua pha duoc dua len may khuay that ky, chuyen gia pha son se kiem tra mau da pha va gia giam thanh phan doi chut cho mau pha moi trung hop voi do bac cua mau xe cu.

Truoc khi son, can lam kho, sach phan vo xe dinh son, dong thoi che chan cac chi tiet xung quanh vung son neu chung khac mau, dan bang keo che cac nep ma, mat kinh (voi nhung chi tiet kho che chan co the quet phu len chung mot lop mo loang that mong). Thong gio phong son, loc khong khi sau do dat lai cac che do say, hut am, chieu sang va chieu nhiet. Nhiet do chuan thong thuong khi son la 30 do C, con khi say la 70 do C.

Sau khi cac thong so ve nhiet, do am, anh sang dat yeu cau, dua xe vao ca-bin va tien hanh son lot. Neu lop son nay da duoc thuc hien ngay sau cong doan ba ma-tit thi danh rap lai cho min, say kho va phun nuoc mau thu nhat. Trong qua trinh nguoi tho phun cac nuoc son, thiet bi hut gio trong ca-bin duoc kich hoat de bui son khong bay lo lung lam van duc khong khi hoac bam vao cac chi tiet khac. Thoi gian thuc hien thao tac son phu thuoc vao dien tich be mat can che phu, nhung tong thoi gian tu luc xe chay vao ca-bin, qua giai doan son cho den khi say xong o nhiet do 70 do C thuong mat khoang 8 tieng dong ho (bang mot ca lam viec).

Cuoi cung la cong doan hoa mau va danh bong. Sau khi duoc dua ra khoi ca-bin son say, xe can duoc danh bong toan bo de hoa mau giua 2 lop son cu va moi. Du ky thuat va kinh nghiem pha son cua chuyen gia dieu luyen den co nao thi vet son moi cung hoi bi chenh so voi be mat son cu tren toan xe, neu bo qua buoc danh bong hoa mau nay. Ky thuat vien se boi xi bong len toan xe va danh ky, dac biet o vung moi son va khu vuc tiep giap. Viec danh bong bang xi co tac dung lam mo va cu bot mang son moi nhung lai lam bong va moi nhung mang son cu. Neu cong doan nay duoc lam tot, se rat kho nhan ra dau la cho moi duoc son lai.

Tai thi truong dich vu Viet Nam hien nay, khong co nhieu quy trinh son say sua chua chinh quy va hien dai nhu mo ta tren. Tuy nhien, chat luong cong viec con phu thuoc kha nhieu vao nang luc, kinh nghiem va su linh hoat cua cac ky thuat vien. Do vay, cac trung tam dich vu nen chu trong viec ket hop voi nha cung cap son va thiet bi de dao tao va boi duong nghiep vu cho doi ngu tho lanh nghe.

 

 

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC